Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

S ohledem na stále trvající vyjednávání o podobě státního rozpočtu pro rok 2021, o podobě Operačního programu OP JAK i o využití financí přes Národní plán obnovy nejsou ani nyní, v prosinci 2020, informace poskytnuté ze stranyMŠMT finální a budou zpřesňovány dle dalšího vývoje relevatnní legislativy na české i evropské úrovni.

Poslední aktulizace informací proběhla 6. prosince 2020.

Vyhlašovatel Program - Výzva Typy podporovaných aktivit Oprávnění žadatelé Termín příjmu žádostí Webové stránky
MŠMT Program 133 330  Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí (tzv. Prstenec I). obce, DSO uvedené v pravidlech výzvy  30. 6. 2023

www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotace-a-granty-1

MŠMT Program 133 330  Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí – tzv. Prstenec II. - v plánu min. 4,5 mld Kč formou soutěžní výzvy - není prozatím schváleno obce, DSO uvedené v pravidlech výzvy  rok 2021 - blíže nespecifikováno 

www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotace-a-granty-1

MŠMT - OP VVV Akční plánování v území tvorba místního akčního plánu rozvoje vzdělávání III zahrnující jak rozvoj a aktualizaci MAP II, tak také evaluaci procesu místního akčního plánování bude specifikováno přelom září a října 2020, o podporu bude možné žádat až do března 2022

opvvv.msmt.cz/default.aspx