Ministerstvo práce a sociálních věcí

MPSV na 1. výzvu ani urgenci dotazu ze strany SMO ČR nereagovalo