Další dotační možnosti

21.03.2024

Získejte peníze na výsadbu stromů s Nadací Partnerství

Nadace Partnerství informuje o dvou grantech, které mohou mimo jiné využít i města a obce pro výsadbu stromů a zeleně, přispívajících k zadržení vody v krajině, plnění protierozních funkcí, zvýšení biodiverzity a obnovu dobře fungujících ekosystémů. Ve dvou výzvách můžete získat celkem až 350 000 Kč. Pozor, žádat o grant z programu Škoda Stromky lze již jen do 1. dubna 2024.

20.10.2023

Prezentace grantových programů Mezinárodního visegrádského fondu

Magistrát města Olomouce a Mezinárodní visegrádský fond zvou 8. 11. 2023 na krátkou prezentaci grantových programů spojenou s konzultacemi možných projektů. Akce je zdarma a lze se připojit i on-line.

11.05.2023

Nadace právě otevírá své největší letošní grantové výzvy na výsadbu stromů. Chystá se rozdat 5,6 milionů

Zájemci o podzimní výsadbu alejí, sadů, remízků ale i samostatných stromů mimo les mohou nyní zažádat o granty Sázíme budoucnost. Aktuálně Nadace Partnerství nabízí hned tři výzvy: administrativně zjednodušený grant do 30 tisíc korun, výzvu do 150 tisíc a poslední, specifickou pro obec, která letos vysadí tradiční Alej svobody. Celkem má v úmyslu Nadace Partnerství prostřednictvím grantů na podzimní výsadby rozdělit téměř 5,6 milionů korun. V celoročním součtu pak počítá s částkou 18 milionů.

21.03.2023

Alej svobody může vyrůst i na Vaší obci.

Do 15. 4. 2023 mohou obce žádat o grant a získat tak vysázenou alej, ale také mediální zviditelnění.

06.02.2023

Výzva Bezpečně do školy 2023

Další ročník programu Bezpečné cesty do školy je otevřený. Do 24. února se mohou hlásit všechny mateřské, základní a střední školy se sídlem v Praze.

26.10.2022

Finanční podpora pro projekty výsadby zeleně ve městě i na venkově

Téměř pět milionů korun už rozdělila Nadace Partnerství zájemcům o podzimní výsadbu stromů. Stejnou částkou podpoří zeleň a vodu ve městě i na venkově hned ve dvou grantových výzvách pro jaro 2023. Příspěvek do 150 000 Kč mohou získat jednotlivci, neziskové organizace, školy, firmy i obce.

19.10.2022

Finanční podporu může získat až 70 malých veřejně prospěšných projektů. Žádat mohou i obecní příspěvkové organizace.

Do 4. listopadu je otevřené přihlašování do 12. kola programu Vy rozhodujete, my pomáháme. V programu se rozděluje 3 150 000 Kč na až 70 projektů. Záběr podpořených projektů bude opět široký.

29.09.2022

Týkají se Vaší obce přeshraniční projekty s německými partnery?

Ministerstvo zahraničních věcí Německé spolkové republiky vyhlašuje výzvu pro projekty podporující spolupráci v česko-německém příhraničí, které budou dokončeny v roce 2022. Projekty mohou získat podporu ve výši 5 000 až 50 000 eur. Žádosti můžete zasílat do 10. října. Obce jsou možnými žadateli.