09.02.2023

Přihlaste se do programu PROSPECT+

V rámci programu PROSPECT+ mají města, regiony a jejich energetické agentury přístup k vzájemnému učení a výměně zkušeností v oblasti inovativního financování svých místních nebo regionálních opatření v oblasti energetiky a klimatu v různých systémech financování, jako jsou EPC projekty, financování třetí stranou, revolvingové a intracting fondy nebo družstva pro energetické komunity.

Program pokrývá 5 tematických oblastí: veřejné budovy, soukromé budovy, veřejné osvětlení, doprava a mezisektorové oblasti. Účast v programu PROSPECT+ je bezplatná a přihlásit se mohou všechny místní a regionální orgány veřejné správy a jejich energetické agentury z Evropy (EU27, Spojené království a přidružené země H2020).

Třetí vzdělávací cyklus bude zahájen v srpnu 2023. PROSPECT+ nyní otevírá novou výzvu pro mentees a mentory od března do června s následujícím časovým harmonogramem:

  • Informativní webinář pro žadatele se uskuteční 2. března 2023.
  • Výzva pro mentees bude otevřena od 2. března 2023 do 14. dubna 2023.
  • Výzva pro mentory bude otevřena od 22. května 2023 do 7. června 2023.

Veškeré informace o výzvě budou zveřejněny na stránce projektu na síti LinkedIn a na webových stránkách projektu.  

Je také možné si stáhnout leták v angličtině a češtině.

Mgr. Tereza McLaughlin Váňová

Projektový management a PR

e: vanova@semmo.cz | w: www.semmo.cz