19.12.2023

Od 2. ledna můžete žádat o dotace pro podporu turismu ve Vašem regionu

Ministerstva pro místní rozvoj odstartuje 2. ledna 2024 dvě dotační výzvy, které podpoří cestovní ruch v České republice částkou 197 milionů korun.

Dotační výzvy se zaměří na lepší vybavenost turistických tras, rozvoj navigačních a informačních systémů, ekologicky šetrnou dopravu i podporu marketingových aktivit.

První vyhlášená výzva se zaměřuje na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Podpoří vybavenost turistických tras, rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, ekologicky šetrnou dopravu v turistických regionech i monitoring návštěvníků. Tím usnadní pohyb turistů, pomůže rozvoji investic do cestovního ruchu, rozšíří poskytované služby a zvýší jejich kvalitu. Z Národního programu podpory cestovního ruch v regionech na to MMR vyčlenilo více než 118 milionů korun.

Druhá výzva cílí na marketingové aktivity v cestovním ruchu. Jejím základním cílem je zvýšení povědomí o nabídce cestovního ruchu v destinacích, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky a zlepšení její koordinace. Finanční prostředky mohou žadatelé využít například na realizaci komunikačních kampaní na podporu cestování po celé České republice, tvorbu a aktualizaci strategických dokumentů a marketingových výzkumů nebo zavádění inovací, včetně digitalizace. Pro žadatele je k dispozici přes 78 milionů korun.

Dotace bude poskytována do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Příjem žádostí skončí 29. února 2024.

Více informací naleznete na webových stránkách MMR.

ZDROJ: TZ MMR