22.06.2023

Svaz zásadně nesouhlasí se zvýšením spoluúčastí obcí u projektů podpořených z EU fondů v programovém období 2021-2027

Ministerstvo financí v rámci konsolidačního balíčku navrhuje snížit kofinancování ze státního rozpočtu u projektů podpořených z operačních programů 2021-2027. Opatření se nejvíce dotkne obcí, měst, krajů a dále škol a školských zařízení a neziskových organizací v přechodových a velmi rozvinutých regionech ČR (hl. m Praha), jejichž spoluúčast při realizaci projektů vzroste až o desítky procent.

Materiál Pravidla spolufinancování v programovém období 2021-2027 se do 23. června nachází v meziresortním připomínkovém řízení a Svaz měst a obcí vyjádřil zásadní nesouhlas s navrhovanými změnami. Celé znění připomínek Svazu naleznete v příloze.

U obcí, měst a krajů v přechodových regionech (Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj) dochází k zvýšení jejich spoluúčasti na 30% v rámci ERFF, respektive 20% u obcí nad 3 tis. obyv. - 25% u obcí do 3 tis. obyv. v rámci ESF+. Zvýšení spoluúčasti se také dotýká škol a školských zařízení (25% u ERFF, 20% u ESF+).

Nejvýrazněji se změna dotkne hl. m. Prahy a subjektů na jejím území, kde dochází ke zvýšení jejich spolufinancování z původních 5-10% na 30-50-55-60%.

Účinnost upraveného materiálu se navrhuje k 1. září 2023 (případně později v závislosti na datu schválení vládou) pro výzvy zveřejněné řídicími orgány po tomto datu. Projekty podpořené na základě výzev k podání žádosti o dotaci zveřejněných před 1. zářím 2023 se dokončí podle pravidel schválených usnesením vlády č. 354 ze dne 12. dubna 2021. Snížení spolufinancování se promítne u cca 1/3 celkové alokace, protože v současné době jsou již na 2/3 alokace vyhlášeny výzvy k podání projektů, které nelze zpětně měnit.

Mgr. Gabriela Hůlková, Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů SMO ČR