15.03.2023

Dotace pro obce do 5 000 obyvatel na územní plán v jednotném digitálním standardu

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 14. března 2023 vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí do programu 117 55 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+, podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí, na dvě dotační aktivity „Územní plán – jednotný standard“ a „Změna územního plánu – jednotný standard“.

Obce mají povinnost od prvního ledna převést v případě změny svůj územní plán do jednotného digitálního standardu. MMR za tímto účelem pro obce do 5 tisíc obyvatel připravilo dotace v celkové výši 90 milionů korun. Žádat mohou o podporu na zpracování nového územního plánu nebo převod toho stávajícího do jednotného standardu.

Zahájení příjmu žádostí: 14. března 2023

Datum a hodina ukončení příjmu žádostí: 31. října 2023 12:00 hod.

Oprávněnými žadateli o dotaci v rámci této výzvy jsou obce na území ČR, které mají 5000 obyvatel nebo méně. V případě první aktivity dotace dosahuje až 80 % uznatelných nákladů na zpracování, max. ale 500 tisíc korun na jeden územní plán. U druhé dotační aktivity podpora může pokrýt až 90 % nákladů na zpracování dokumentace v jednotném standardu, maximálně ale 250 tisíc korun na jednu změnu územního plánu. Text a podmínky výzvy jsou k dohledání zde: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Územní plán 2023 (mmr.cz).

Ministerstvo pro místní rozvoj také zřídilo webovou stránku Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Jednotný standard územně plánovací dokumentace (mmr.cz),  kde jsou soustředěny veškeré informace k jednotnému standardu, včetně nejčastějších otázek a odpovědí.  

Mgr. Ivona Mottlová, Legislativní a právní sekce SMO ČR