23.05.2023

Polovina času pro Národní plán obnovy je za námi

Zúčastněte se veřejné konzultace a zhodnoťte tuto první část.

Národní plán obnovy je i v České republice významný zdroj financí, které pochází z tzv. Nástroje pro oživení a odolnost. Ten vznikl jako reakce na pandemii Covid-19 ve snaze pomozi členským státům EU s obnovou ekonomiky. 

Nyní se nachází ve své polovině a Evropská komise proto přišla s možností veřejné konzutlace. Máte-li zájem, budeme rádi, pokud se zapojíte.

Dotazník je možné vyplnit online a to i v českém jazyce.

Více na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13608-Nastroj-pro-oziveni-a-odolnost-2020-2024-hodnoceni-v-polovine-obdobi/public-consultation_cs 

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů