11.04.2023

Požádejte o dotaci z programu Podpora rozvoje regionů 2023

Nově vyhlášena je výzva v podprogramu Podpora obcí s 3001-10000 obyvateli.

V minulém týdnu Ministerstvo pro místní rozvoj oznámilo otevření další výzvy určené pro obce. Cílem výzvy je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, s důrazem na obce do 9 tis. obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru, zejména v hospodářsky a sociálně ohrožených území a ve strukturálně postižených krajích (Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém). Nastavení podprogramu předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí.

V současné době budou otevřeny následující tituly:

11 7 D8 2 20 A Podpora obnovy místních komunikací

Obec, která bude o podporu žádat, musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strategický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace akce.

Zahájení příjmu žádostí:  2. května 2023
Ukončení příjmu žádostí: 5. června 2023, do 12:00 hod. (včetně)

Výše alokace pro tuto výzvu je 600 000 000 Kč.

Více informací naleznete na: https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2023/podpora-obci-s-3001-10000-obyvateli


Mgr. Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů