17.07.2023

Nová dotace na využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

I pro obce!

Dovolujeme si Vás informovat, že 1. září 2023 bude spuštěn příjem žádostí ve výzvě č. 6/2023: Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu. Tato výzva je hrazena z prostředků Národního plánu obnovy.

Tato výzva, která je mj. určena pro:

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí

si klade za cíl podpořit zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku, a to především prostřednictvím podpory zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu. 

V rámci projektu bude možné získat dotaci na celkem 3 aktivity:

Aktivita A:

 • pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu na ornou půdu pro zemědělské podniky/podnikatele

Aktivita B:

 • pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu (digestátu či fugátu) na ornou půdu pro provozovatele kompostáren a BPS

Aktivita C:

 • intenzifikace a modernizace stávajících kompostáren
 • výstavba, nových komunitních kompostáren či kompostáren
 • výstavba, intenzifikace a modernizace úpravy digestátu z odpadových BPS, před zapravením do orné půdy

 

Přičemž dle těchto typů aktivit se liší míra maximální možné dotace následovně: 

 • u aktivity A – max. 60 % z celkových způsobilých výdajů
 • u aktivity B – max. 70 % z celkových způsobilých výdajů
 • u aktivity C – max. 70 % z celkových způsobilých výdajů

Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt – 750 tis. Kč bez DPH.

Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2023 od 10:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 1. 5. 2024 do 14:00 hod, nebo do vyčerpání alokace
Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 8. 2025.

 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím SFŽP, které dotaci vypisuje v rámci Národní programu Životní prostředí.

Více informací na: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=122

 

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů