07.09.2023

Dotace na konverzi územních plánů obcí

Stále ještě můžete žádat.

Vážení zástupci obcí a měst,

dovolujeme si Vám připomenout možnost čerpání finančních prostředků na konverzi územních plánů obcí prostřednictvím jejich změn do jednotného standardu z národního programu nebo z IROP, viz přiložený informační leták.

V případě národního programu 117D55 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ připomínáme, že pro tento rok (výzva běží do 31.10.2023) je k dispozici 90 mil. Kč (aktuálně je vyčerpáno cca 45 %); pro rok 2024 se předpokládá alokace pouze ve výši 45 mil. Kč (pokud v rámci úsporných opatření nebude pokrácena). 

Detaily k této výzvě najdete na: Výzva MMR - Územní plán 2023

V rámci tohoto programu je, kromě dotačního titulu č. 2 na změny územních plánů, které uvedou územní plán do jednotného standardu, možné čerpat finanční prostředky i z dotačního titulu č. 1, který je zaměřen na nové územní plány (rovněž zpracované v jednotném standardu) pro obce, které nemají žádný územní plán, nebo mají územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru schválený zastupitelstvem obce před 1. 1. 2007.

Neváhejte využít tuto příležitost, dovolujeme si upozornit, že je možné, že příští rok tato národní dotace nebude z důvodu úspor vyhlášena. 

 

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů SMO ČR