18.01.2023

Obce mohou žádat o příspěvky na podporu bezbariérovosti

Využijte dotaci MMR

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v lednu 2023 dvě nové výzvy pro rok 2023, ty se zaměřují na zajištění bezbariérovosti v domech s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů. Žádat lze také o příspěvek na  distribuci euroklíčů a osazení eurozámků.

První výzva z programu Bezbariérové obce je opakovaně vyhlašována již od roku 2017 a cílí na podporu projektů, které se zaměřují na odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou. Z této dotace je možné čerpat podporu například na vznik bezbariérových vstupů do budov, odstranění bariér v interiérech, bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení i budování zvedacího zařízení.

Ve výzvě je v letošním roce připraveno 10 milionů korun. Dotaci je možné čerpat do výše 50 % uznatelných skutečně vynaložených nákladů a žádat o ni mohou obce, jejichž záměry bezbariérových tras schválil Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Druhá výzva zajistí osobám se sníženou schopností pohybu a orientace na celém území ČR rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení tím, že tato zařízení osází jednotným eurozámkem a zajistí distribuci euroklíčů. Euroklíč je univerzální klíč určený pro osoby se zdravotním postižením, který slouží k dostupnosti WC, výtahů, plošin a podobných zařízení osázených jednotným eurozámkem, a to jak v České republice, tak i dalších státech EU.

Výzva podpoří v roce 2023 projekty celkovou částkou 5 milionů korun. O dotaci, která bude poskytována až do výše 100 % skutečně vynaložených nákladů, mohou žádat nevládní neziskové organizace, které budou zajišťovat realizaci projektu.

V obou výše uvedených výzvách je o dotaci možné žádat do 10. března 2023 do 12.00.

Více informací naleznete na: https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(3)

 

S využitím webových stránek MMR

Mgr. Pavlína Toporská, Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů