04.10.2023

Dotace na výstavbu pasivních mateřských, základních a středních škol

Modernizační fond poskytne 3 miliardy korun.

Dovolujeme si Vás informovat, že v rámci Modernizačního fondu, dojde v blízké době k vyhlášení nové výzvy určené na výstavbu pasivních mateřských, základních a středních škol.

Už 16. října 2023 bude otevřena výzva Výzva ENERGov č. 3/2023 – Efektivní výstavba škol je určena pro zřizovatele škol mateřských, základních i středních

V rámci této výzvy bude možné realizovat výstavbu budov v pasivním energetickém standardu a rovněž výstavbu plusových (nulových) budov.

Mezi oprávněné žadatele patří:

  • městské části hlavního města Prahy
  • obce a dobrovolné svazky obcí
  • kraje
  • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
  • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
  • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
  • a další

Míra podpory: 30–50 % v závislosti na úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů v realizované budově 

Výše podpory: až 200 000 000 Kč

Zahájení příjmu žádostí: 16. 10. 2023, 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 30.11. 2023, 12:00 hod.

Ukončení realizace podpořených projektů: do 5 let od podpisu rozhodnutí o poskytnutí prostředků.

Jedná se o jednokolovou nesoutěžní výzvu, kde budou přednostně podpořeny kladně hodnocené projekty 10. výzvy Operačního programu Životní prostředí, zařazené do zásobníku (v případě, že dispinují platným stavebním povolením nebo min. podanou žádostí o stavební povolení).

 

Veškeré další informace najdete na webových stránkách Státního fondu životního protředí u konkrétní výzvy. 

 

Mgr. Pavlína Toporská 

Sekce regionálního rozvoje, zahraničních vztahů a projektů