26.07.2023

90. výzva IROP - Cestovní ruch - SC 4.4 (ITI) byla vyhlášena

Na podporu cestovního ruchu je vyčleněno více než 469,2 mil. Kč.

Vážení zástupci obcí a měst, dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které je řídícím orgánem pro Integrovaný regionální operační program (IROP), včera, 25. července 2023 vyhlásilo 90. výzvu IROP - Cestovní ruch - SC 4.4 (ITI).

Tato výzva je určenana podporu integrovaných projektů realizovaných na území metropolitních oblastí (Pražská, Brněnská a Ostravská) a aglomerací (Českobudějovická, Hradecko-pardubická, Jihlavská, Karlovarská, Liberecko-jablonecká, Mladoboleslavská, Olomoucká, Plzeňská, Ústecko-chomutovská a Zlínská).

Cílem této výzvy je zejména rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu sloužící návštěvníkům a rezidentům.  Důraz je kladen na rekreační a volnočasové využití v území metropolitních oblastí a aglomerací.

Integrované projekty, které budou předkládány do této výzvy, musí být v souladu s příslušnou integrovanou územní strategií ITI a vést k naplňování jejích cílů.  Z tohoto důvodu je nutné projekty nejprve projednat na úrovni nositele ITI a získat vyjádření řídicího výboru o souladu s integrovanou územní strategií, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Příjem žádostí bude spuštěn 15. srpna 2023.

Pro zájemce o tuto výzvu připravuje MMR rovněž webinář, který proběhne 10. srpna 2023 v MS Teams, více informací na:  https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/kalendar-akci/seminare-irop-21-27/90-vyzva-cestovni-ruch-iti-10082023

Veškeré informace k této výzvě najdete na: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/90vyzvairop

 

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce pro regionální rozvoj a zahraniční vztahy