19.12.2023

50 milionů na údržbu drobných venkovských staveb

Ministerstvo zemědělství má na rok 2024 připraveno 50 milionů korun na dotační program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků II. Jeho cílem je přispět k zachování charakteristického rázu venkova a tím pomoct i ke zvýšení turistické atraktivnosti a oživení venkovského prostoru.

Alokace 50 milionů korun je určená na údržbu, obnovu nebo opravu drobných venkovských staveb, které neslouží k osobnímu užívání nebo podnikání a stojí v obcích do 2 000 obyvatel, případně v místní části obce do 500 obyvatel, pokud má obec od 2 001 do 5 000 obyvatel. Jedná se například o kapličky, zvoničky, křížové cesty, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší nebo hřbitovy a hřbitovní zdi.

Oprávnění žadatelé: obce do 2 000 obyvatel; v případě obcí s 2 001 - 5 000 obyvateli je možno žádat o podporu pro místní část do 500 obyvatel 

Výše podpory: obce do 2 000 obyvatel: 70% vynaložených způsobilých výdajů
                          obce s 2 001 - 5 000 obyvateli: 60% vynaložených způsobilých výdajů

Registrace žádostí: 1. - 14. února 2024.
Po registraci budou žádosti předkládány do 29. 2. 2024

Minimální částka projektu: 15 000 Kč, maximální částka: 300 000 Kč.

Podrobné podmínky dotačního programu najdete na tomto odkaze

 

Barbora Láníčková
Sekce regionálního rozvoje, zahraničních vztahů a projektů