26.01.2023

Inspirujte se dobrou praxí v rámci sítě měst. Výzva URBACT Action Planning Networks je již otevřena.

9. ledna byla vyhlášena první výzva v rámci programu URBACT IV pro sítě akčního plánování, která umožňuje městům spolupracovat na rozvoji nových, udržitelných řešení problémů, se kterými se města potýkají, prostřednictvím sdílení zkušeností a dobré praxe v rámci sítě měst.

Zapojit se mohou města, ale i městské části či obvody bez ohledu na jejich velikost a geografickou polohu. Výzva je rovněž otevřena pro městské části a obvody, příspěvkové organizace, neziskové organizace a další relevantní partnery z veřejného sektoru. Nově vyhlášená výzva umožňuje vytvořit síť 8 až 10 partnerů z minimálně 7 evropských zemí, přičemž jedno ze zapojených měst musí být leadrem. Kromě zemí EU se mohou zapojit také partneři z Norska a Švýcarka a nově i země Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Severní Makedonie a Srbsko).

Výzva je otevřena jakýmkoli tématům, která jsou pro města relevantní. Témata by měla zohledňovat průřezové principy: životní prostředí, digitalizaci a genderovou rovnost. Utvořená síť umožní městům realizovat výměnné a vzdělávací aktivity, sdílet dobrou praxi a inspirovat se navzájem. V rámci sítě bude rovněž vytvořen s pomocí přiděleného experta integrační akční plán s jasným cílem pro rozvoj v konkrétní oblasti.

UBACT IV umožňuje částečnou úhradu nákladů sítě včetně výdajů na zaměstnance. Rozpočet jedné sítě vč. spolufinancování činí max. 850 000 EUR. Program navíc umožňuje přímou úhradu expertů do výše 170 dnů (144 500 EUR). Program hradí 70% nákladů sítě, spolufinancování činí 30%. Délka realizace sítě je maxim. 2,5 roku.

Program disponuje speciálním nástrojem pro vyhledávání potenciálních partnerů. Na webové platformě urbact.eu/partnersearchtool lze vyhledat města a jejich náměty k tvorbě konkrétní sítě, případně můžete sami zadat svůj námět a vyčkat, až si Vás najde potenciální partner.

Výzva je vyhlášena do 31. 3. 2023.

Více informací o programu URBACT naleznete na: urbact.eu nebo www.urbact.eu/ceska-republika 

Mgr. Šárka Řechková, Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů Svazu