06.04.2023

Podpora rozvoje regionů 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje ke dni 6. dubna 2023 výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2023 v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova a podprogramu Podpora obcí s 3001-10000 obyvateli s příjmem žádostí od 2. května 2023.

Více se dozvíte zde: https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2023/

Zdroj: MMR

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR