19.10.2022

Finanční podporu může získat až 70 malých veřejně prospěšných projektů. Žádat mohou i obecní příspěvkové organizace.

Do 4. listopadu je otevřené přihlašování do 12. kola programu Vy rozhodujete, my pomáháme. V programu se rozděluje 3 150 000 Kč na až 70 projektů. Záběr podpořených projektů bude opět široký.

Projektové žádosti je možné přihlašovat od 10. 10. do 4. 11. 2022. Rozdělena bude částka 3 150 000 Kč v 70 klastrech a grant obdrží 70 projektů (v každém klastru vyhrává 1 projekt). Výše grantu pro každý projekt je 45 000 Kč. Program poskytuje finanční podporu na  realizaci malých veřejně prospěšných projektů po celé ČR. Jeho cílem je zlepšovat kvalitu života v ČR a podporovat udržitelný rozvoj skrze aktivity lokálních komunit v okolí prodejen Tesco. Podpořeny budou projekty zaměřené na rozvoj komunitního života, vzdělávání, podporu zdraví a zdravého životního stylu, podporu rodičů pečujících o handicapované děti, podporu rodin a jednotlivců v tíživé životní situaci, pomoc zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám, podporu sportu, vědy a kultury a také na zmírnění dopadů na komunitu spojených s pandemií vyvolanou onemocněním Covid19. Dále je možné přihlašovat také projekty zaměřené na ochranu přírody a životního prostředí (podpora efektivního a šetrného využívání přírodních zdrojů, náprava negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zmírňování dopadů změny klimatu, účinná prevence prostřednictvím environmentálního vzdělávání).

Úplný seznam oblastí, na které lze získat příspěvek, podmínky výzvy a přihlašovací formulář najdete na webu programu. Žádat mohou příspěvkové a nestátní neziskové organizace. Typicky školy, školky, pečovatelské služby, dětské domy, knihovny apod.

Přihlášku do programu doporučujeme vyplnit v prohlížeči Google Chrome.

12. kolo programu Vy rozhodujete, my pomáháme vyhlašuje Tesco ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti

ZDROJ: Vy rozhodujete, my pomáháme Tesco