31.10.2023

Inovační fond vypisuje nové výzvy o dotace

23. listopadu 2023 budou otevřené nové výzvy v Inovačním fondu s celkovým rozpočtem ve výši 4 800 000 000 EUR.

V druhé polovině listopadu 2023 budou otevřeny nové výzvy z Inovačního fondu.

Inovační fond je jedním z největších světových programů financování inovativních nízkouhlíkových technologií a jejich uvádění na trh. Financování fondu je založeno na výnosech z dražby povolenek v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS, jedná se tedy o stejný zdroj, ze kterého je v ČR financovaný oblíbený a úspěšný Modernizační fond). 

Asistenci projektům, které by měly zájem peníze z fondu získat, poskytuje v ČR Ministerstvo životního prostředí. Pracovníci MŽP intenzivně konzultují projektové záměry, neváhejte se proto na ně v případě zájmu obrátit. 

Nově budou vypsány: 

Pilotní aukce na podporu výroby obnovitelného vodíku:

 • Rozpočet ve výši 800 000 000 EUR
 • Aukce podpoří výrobu vodíku, který splňuje definici RFNBO (podle nařízení 2023/1184)
 • Granty budou mít formu pevně stanovené prémie o maximální výši 4,5 EUR/kg vodíku a budou vypláceny postupně na základě certifikovaných objemů vyrobeného RFNBO vodíku.
 • Česká republika se do H2 aukce svými dodatečnými prostředky nezapojila (prostřednictvím mechanismu Aukce jako služba), české projekty ale budou moci soutěžit v rámci celoevropské konkurence.
 • Výzva bude otevřená od 23. listopadu 2023 do 8. února 2024.
   

Výzvy na podporu dekarbonizace a inovativních technologií:

 • Rozpočet 4 000 000 000 EUR (každá tematická oblast bude mít přidělený vlastní rozpočet)
 • Granty mohou pokrýt až 60% příslušných nákladů
 • Výzvy budou otevřené od 23. listopadu 2023 do 9. dubna 2024.
 • Předpokládá se vyhlášení celkem 5 tematických výzev:
  • Obecná dekarbonizace – projekty malého rozsahu (celkové kapitálové náklady nepřesahují 20 000 000 EUR)
  • Obecná dekarbonizace – projekty středního rozsahu (celkové kapitálové náklady od 20 000 000 EUR do 100 000 000 EUR)
  • Obecná dekarbonizace – projekty velkého rozsahu (celkové kapitálové náklady přesahují 100 000 000 EUR)
  • Inovativní výroba čistých technologií (celkové kapitálové náklady nad 2 500 000 EUR)
  • Pilotní projekty (celkové kapitálové náklady nad 2 500 000 EUR)

 

Bližší informace vč. užitečných kontaktů naleznete na webových stránkách.

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje, zahraničních vztahů a projektů