03.02.2023

OPŽP vypsalo nové dotace pro samosprávy

Požádejte proto o podporu i Vy.

V lednu a únoru 2023 zahájil Operační program Životní prostředí příjem žádostí hned do několika výzev relevantních pro samosprávy. 

32. výzva – Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině

 • Výzva je určena pro projekty revitalizace sídelní zeleně prostřednictvím zachování, obnovy či zvyšování počtu a rozlohy ploch (a prvků) zeleně ve veřejném prostoru. Výzva také cílí na aktivity vedoucí k omezení negativní funkce odvodňovacího systému anebo prvků povrchového odvodnění.
 • jedná se o tyto aktivity: 
  • Aktivita 1.3.1.4 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně
   Aktivita 1.3.1.5 Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině
 • termín příjmu žádostí 18. ledna - 20. září 2023
 • výzva je průběžná (nesoutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádostí
 • alokace je ve výši 200 mil. Kč, z toho alokace pro aktivitu 1.3.1.4 je stanovena ve výši 100 mil. Kč a pro aktivitu 1.3.1.5 je stanovena ve výši 100 mil. Kč.
 • detaily výzvy naleznete ZDE

 

34. výzva – Průzkum kontaminace životního prostředí

 • Výzva se zaměřuje na projekty průzkumu kontaminace životního prostředí a jeho jednotlivých složek, tj. podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního vzduchu. Součástí projektů je zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit, a to včetně návrhu efektivního řešení.
 • jedná se o aktivitu 1.6.7 Průzkum rozsahu znečištění horninového prostředí a rizik s ním spojených, včetně návrhu efektivního řešení
 • termín příjmu žádostí 1. února - 31. května 2023 
 • alokace je ve výši 150 mil. Kč
 • detaily výzvy naleznete ZDE

 

36. výzva - Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití

 • Výzva je určena projektům, které se zabývají vybudováním technologií pro akumulaci, úpravu, a rozvod srážkových vod či šedých vod ve veřejných budovách za účelem jejich dalšího relevantního využití.
 • jedná se o opatření 1.3.4 Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod
 • termín příjmu žádostí 2. února - 31. října 2023
 • alokace je ve výši 200 mil. Kč
 • detaily výzvy naleznete ZDE 

 

40. výzva - Veřejné budovy v pasivním standardu

 • Cílem výzvy je podpora výstavby veřejných budov v pasivním energetickém standardu nebo tzv. plusových budov, které vyrobí více energie, než samy spotřebují.
 • jedná se o opatření 1.1.5 Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy
 • Výzva je určena pouze pro projekty ze 163. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, které byly schváleny Řídicím orgánem k fázování.
 • termín příjmu žádostí 3. února - 15. června 2023
 • alokace je ve výši 800 mil. Kč
 • detaily výzvy naleznete ZDE 

 

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů SMO ČR