11.04.2023

Požádejte o dotaci z programu Podpora rozvoje regionů 2023

Nově vyhlášena je výzva v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

V minulém týdnu Ministerstvo pro místní rozvoj oznámilo otevření další výzvy určené pro obce.

Cílem této výzvy je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel (včetně), s důrazem na obce do 1 500 obyvatel.

Cílem je zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru, zejména v hospodářsky a sociálně ohrožených územích a ve strukturálně postižených krajích (Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém). V projektech se rovněž předpokládá důraz na participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí.

V současné době budou otevřeny následující tituly:

11 7 D8 2 10 A Podpora obnovy místních komunikací
11 7 D8 2 10 E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Obec, která bude o podporu žádat, musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strategický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace akce.

Zahájení příjmu žádostí:  2. května 2023
Ukončení příjmu žádostí: 5. června 2023, do 12:00 hod. (včetně)

Výše alokace pro tuto výzvu je 1 756 300 000 Kč.

Více informací naleznete na: https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2023/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

Mgr. Pavlína Toporská, Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů