22.09.2023

Jednotný standard územních plánů

Dovolujeme si připomenout možnost čerpání finančních prostředků na konverzi územních plánů obcí prostřednictvím jejich změn do jednotného standardu z národního programu nebo z IROP, viz příloha.

V případě národního programu 117D55 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ připomínáme, že pro tento rok (výzva běží do 31.10.2023) je k dispozici 90 mil. Kč (aktuálně je vyčerpáno cca 45 %); pro rok 2024 se předpokládá alokace pouze ve výši 45 mil. Kč (pokud v rámci úsporných opatření nebude pokrácena). 

V rámci tohoto programu je, kromě dotačního titulu č. 2 na změny územních plánů, které uvedou územní plán do jednotného standardu, možné čerpat finanční prostředky i z dotačního titulu č. 1, který je zaměřen na nové územní plány (rovněž zpracované v jednotném standardu) pro obce, které nemají žádný územní plán, nebo mají územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru schválený zastupitelstvem obce před 1. 1. 2007.

 

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR