25.07.2023

Nová výzva na obnovu brownfieldů v programu MPO

Výzva je určena na revitalizaci brownfieldů v majetku obcí, měst a krajů.

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 13.7.2023 zahájilo příjem žádostí o podporu v programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů (Národní plán obnovy), který podpoří obce a kraje v realizaci projektů regenerace zanedbaných budov a areálů tak, aby je bylo možno využít zejména k podnikání. 

Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely, včetně výstavby obecních bytů.

Výzva je financována z prostředků státního rozpočtu.

Cílem programu je podpořit projekty ve vlastnictví krajů, obcí a městských částí pro revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldy) se záměrem provést energeticky účinnou renovaci budov, příp. demolici a výstavbu nových energeticky účinných budov. Rovněž mohou být podpořeny projekty, kde proběhne částečná rekonstrukce a částečná dostavba budovy. Koncovými uživateli jsou převážně podnikatelské subjekty s NACE na podnikatelskou činnost.

Podání předběžné žádosti je podmínkou pro vznik uznatelných nákladů a pro zahájení fyzické realizace projektu. Jako předběžnou žádost v této výzvě lze uplatnit i předběžnou žádost, která byla zaslána na MPO v rámci předchozích programů a výzev.

Alokace na tuto výzvu je 160 mil. Kč, max. dotace činí 80 mil. Kč na projekt.

Veškeré podmínky dotace, pravidla výzvy i další přílohy a dokumenty naleznete na webových stránkách  - PROGRAM REGENERACE A PODNIKATELSKÉ VYUŽITÍ BROWNFIELDŮ - Výzva VI -2023 | MPO

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů