07.05.2024

Nabídka bezplatného vzdělávání online

Vážení členové Svazu, dovolujeme si Vás informovat o možnosti zúčastnit se bezplatně online vzdělávání zaměřeného na oblast vody.

 

Celý projekt s názvem Malé obce a voda, který Asociace pro vodu ČR z.s. řeší v rámci výzvy č. 2/2023 Environmentální vzdělávání a osvěta o změně klimatu vyhlášené Státním fondem životního vyhlášené v programu Národního plánu obnovy již běží a je možné se i nyní zapojit.  

 

Celý projekt se skládá ze 3 částí, nyní běží blok A. 

1. dílu Souvislost změny klimatu a vodního hospodářství obcí, bližší představení témat série seminářů a jejich návazností. 

Premiéra proběhla 25. dubna 2024. Do projektu je možné se zapojit i později. Na premiéru navazují vždy dvě reprízy (k 1. dílu se konají 7. a 17. května 2024).

 

2. díl Negativní dopady změny klimatu na kvalitu vody ve vodovodní síti a možnosti nápravných opatření 

Premiéra 9. května 2024/ 1. repríza 21. května 2024 a 2. repríza 31. května 2024

 

3. díl Řešení odvádění odpadních vod v obci, souvislosti se změnou klimatu, uplatnění přírodní čistírny odpadních vod

Premiéra 23. května 2024/ 1.  repríza 4. června 2024 a 2. repríza 14. června 2024

 

4. díl Podrobnější představení různých typů ČOV vhodných pro malé obce  a individuální použití – od přírodě blízkých řešení po membránové technologie. Povolování, certifikace čistíren.

Premiéra 6. června 2024/ 1. repríza 18. června 2024 a 2. repríza 28. června 2024

 

Do projektu se neváhejte přihlásit na následujícím odkaze: https://forms.gle/fX29vMBjWUFbZhvw9   

O prázdninách projekt(vzdělávání) neprobíhá. Další části (blok B a blok C) budou realizovány na podzim 2024.

Kompletní harmonogram naleznete ZDE.
 
Veškeré informace k projektu naleznete na webu na tomto odkazu http://www.czwa.cz/projekt-male-obce-a-voda-CZ635.

 

Mgr. Pavlína Toporská