06.10.2022

Dotace na podporu rodin z Ukrajiny

MPSV vypisuje dotační výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny v rámci center pro rodiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let).

Dotační titul je připraven v rámci širší spolupráce a partnerství MPSV s organizací UNICEF, která na území České republiky napomáhá v reakci na uprchlickou krizi způsobenou ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, zejména v oblasti ochrany dětí.  MPSV a organizace UNICEF se zavázali ke vzájemné spolupráci směřující do těch oblastí podpory, které zajistí ukrajinským dětem a rodinám přístup k integrovaným, multidisciplinárním a adekvátně financovaným komunitním a rodinným ochranným službám, péči v raném dětství atd.

Oprávněnými žadateli o mimořádnou dotaci jsou nestátní neziskové organizace, obce a jejich příspěvkové organizace, kraje a jejich příspěvkové organizace. Žadatel, který je neziskovou organizací, musí působit v prorodinné oblasti, v oblasti integrace cizinců či práce s menšinami prokazatelně alespoň jeden rok.

 

Pro účely tohoto dotačního titulu daruje organizace UNICEF MPSV finanční prostředky ve výši 24,3 mil. Kč pro roky 2022 a 2023.

V dotační výzvě pro rok 2022 je na stanovený účel alokována celková částka 12 000 000 Kč.

 

Oprávnění žadatelé mohou v rámci dotační výzvy předkládat MPSV žádosti o dotaci v termínu do 31. 10. 2022.

 

Tisková zpráva k mimořádné dotační výzvě je dostupná zde. Podrobné informace o výzvě naleznete na webu MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-vyzva-pro-rok-2022, případné dotazy směřujte prosím na Mgr. Zdeňku Kainarovou (zdenka.kainarova@mpsv.cz).