25.10.2023

Posledních 100 milionů ve výzvě Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Žádat mohou obce i města.

 

Vážení zástupci obcí a měst,

dovolujeme si Vás informovat, že výzva v programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů stále běží.

Tato výzva je určena pro města, obce a kraje. Proto pokud máte na svém území multifunkční projekt, neváhejte se přihlásit o podporu. 

MPO jakožto vyhlašovatel této výzvy má k dispozici ještě 100 milionů korun.

Výva byla ministerstvem vyhlášena již dne 13. 7. 2023. Projekty jsou přijímány a hodnoceny postupně. To znamená, že ve chvíli, kdy projekt splní veškeré podmínky programu, je mu dotace udělena.

Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely, včetně výstavby obecních bytů.

Podmínky zůstávají stejné a dotace může pokrýt až 50 % celkových způsobilých výdajů. 

Více informací naleznete na: PROGRAM REGENERACE A PODNIKATELSKÉ VYUŽITÍ BROWNFIELDŮ

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje, zahraničních vztahů a projektů