05.04.2006

Poziční dokument Svazu k financování rozvoje venkova v letech 2007 - 2013

Svaz nechal zpracovat poziční dokument pro rozvoj menších měst a venkova shrnující možnosti financování projektů na venkově v návaznosti na financování poskytované ze Společné zemědělské politiky EU (fond EAFRD) a Politiky hospodářské a souciální soudržnosti Eu (fondy ERDF, ESF a CF).

Svaz nechal zpracovat poziční dokument pro rozvoj menších měst a venkova shrnující možnosti financování projektů na venkově v návaznosti na financování poskytované ze Společné zemědělské politiky EU (fond EAFRD) a Politiky hospodářské a souciální soudržnosti Eu (fondy ERDF, ESF a CF).