26.04.2010

Asociace italské sekce CEMR hledá partnery pro projekt

AICCRE Veneto – nezisková asociace místních samospráv fungující v rámci italské sekce CEMR hledá partnery pro projekt v rámci 3. výzvy operačního programu Nadnárodní spolupráce - Střední Evropa. Projekt bude zaměřen na prioritní oblast 1.3 – Podpora rozvoje znalostí a bude konkrétně zacílen na zlepšování rámce pro rozvoj znalostí týkajících se lidského kapitálu.

Aktivity projektu mají směřovat k zajištění ekonomické konkurenceschopnosti či propojení vzdělávacích systémů s následným praktickým využitím nabytých znalostí. Dále budou činnosti zaměřeny např. na zavádění společných strategií pro řešení demografických změn, migrace či tzv. „odlivu mozků“.
Termín pro předkládání žádostí o zapojení do projektů je 7. května 2010.

Podrobnější informace o programu a této výzvě najdete na odkazu http://www.central2013.eu/central-projects/applying-for-a-project/3rd-call-for-proposals-open/

Manuál ke třetí výzvě je ke stažení zde.

Kontaktní osoba pro případné dotazy a poskytování informací:
Francesca Battisti
e-mail: f.battisti@aiccre.it
Telefon: +39 0669940461
Mobil: +39 3277711420