20.06.2022

Prvními schválenými operačními programy programového období 2021-2027 jsou OP Jan Amos Komenský a OP Zaměstnanost plus.

Evropská komise schválila na počátku června první dva operační programy v programovém období 2021-2027, a to OP Zaměstnanost plus a OP Jan Amos Komenský.

Níže naleznete odkazy na schválené programové dokumenty a další informace k programu, především vyhlašovaným výzvám.

OP Zaměstnanost plus

OP Jan Amos Komenský

Gabriela Hůlková
Sekce regionální rozvoje a zahraniční vztahů