03.04.2008

Programy pro místní samosprávu

V rámci programů připravovaných pro období 2007-2013 je značná část pomoci určena místním samosprávám. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo soupis konkrétních oblastí podpory jednotlivých operačních programů, kde mohou být oprávněným žadatelem kraje, obce, města, svazky obcí nebo organizace zřízené obcemi.

V rámci programů připravovaných pro období 2007-2013 je značná část pomoci určena místním samosprávám. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo soupis konkrétních oblastí podpory jednotlivých operačních programů, kde mohou být oprávněným žadatelem kraje, obce, města, svazky obcí nebo organizace zřízené obcemi.