14.07.2006

Europoslanci stojí za českými městy v boji za zohlednění jejich potřeb v novém programovacím období

„Vláda ČR stejně tak jako vlády ostatních členských států musí reagovat na potřeby měst v operačních programech, které předloží ke schválení Evropské komisi,“ řekl Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí ČR, europoslanec a člen delegace Regionálního výboru Evropského parlamentu, která byla ve dnech 13. a 14. července 2006 na návštěvě v České republice.

„Vláda ČR stejně tak jako vlády ostatních členských států musí reagovat na potřeby měst v operačních programech, které předloží ke schválení Evropské komisi,“ řekl Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí ČR, europoslanec a člen delegace Regionálního výboru Evropského parlamentu, která byla ve dnech 13. a 14. července 2006 na návštěvě v České republice.
Europoslanci jsou na návštěvě v České republice právě týden poté, co Evropský parlament schválil příslušnou legislativu k čerpání strukturálních fondů a po vyřešených tahanicích s finanční perspektivou definitivně otevřel cestu pro uvolnění 308 miliard Euro do evropských regionů v následujících 7 letech. Česká republika má pro toto období indikativně alokováno celkových 23 698 milionů Euro (přibližně 90 miliard Kč ročně), což je přibližně stejně jako Německo a jedenáctkrát tolik než stejně lidnatá Belgie. Můžeme tak očekávat příliv strukturálních fondů v průměrné výši 3 % HDP, což je v průměru dvakrát tolik, kolik máme možnost čerpat v současné době, a zhruba osmkrát tolik, kolik jsme obdrželi před vstupem do Evropské unie. Způsob, jakým Česká republika evropské peníze využije, je předmětem připravovaných operačních programů. A právě města a obce požadují v těchto dokumentech jasný podíl na rozhodování o využití evropských peněz.

Europoslanci na pracovním obědě s členkami Předsednictva Svazu měst a obcí ČR Danielou Vernerovou a Květou Halanovou přislíbili plnou podporu městům při jejich boji za prosazení urbánní (městské) dimenze v novém programovacím období. Členové Regionálního výboru sdělili přítomným zástupcům měst ČR, že spolu s dalšími kolegy Evropského parlamentu budou během několika příštích měsíců analyzovat, jak konkrétně se jednotlivým členským zemím daří v programových dokumentech reagovat na reálné potřeby měst. „Povedeme urputná jednání jak s odpovědnými ministry členských států, tak s eurokomisařkou Danutou Hübnerovou a uděláme vše pro to, aby urbánní dimenze byla v operačních programech členských států plně začleněna,“ sdělil europoslanec Jan Olbrycht, vedoucí delegace Regionálního výboru Evropského parlamentu v České republice.
Milena Jabůrková
vedoucí oddělení vnějších vztahů Kanceláře SMO ČR