15.09.2006

Velká města: Chceme dostatek peněz z fondů EU na řešení našich problémů!

V Brně se v pátek 15. září 2006 sešli primátoři Komory statutárních měst Svazu měst a obcí ČR, aby znovu upozornili na to, že programové dokumenty České republiky pro roky 2007 – 2013 dostatečně neřeší problémy velkých měst. Města přitom potřebují na řešení problémů s dopravou, bezpečností, bydlením, sociálními službami, údržbou center i oživení opuštěných kasáren či průmyslových zón stovky miliard Kč. Z tohoto důvodu žádají alespoň o částku rovnající se 58 miliardám Kč tj. 7,5 % celkového objemu prostředků EU alokovaného pro Českou republiku v letech 2007 – 2013.

 

V Brně se v pátek 15. září 2006 sešli primátoři Komory statutárních měst Svazu měst a obcí ČR, aby znovu upozornili na to, že programové dokumenty České republiky pro roky 2007 – 2013 dostatečně neřeší problémy velkých měst. Města přitom potřebují na řešení problémů s dopravou, bezpečností, bydlením, sociálními službami, údržbou center i oživení opuštěných kasáren či průmyslových zón stovky miliard Kč. Z tohoto důvodu žádají alespoň o částku rovnající se 58 miliardám Kč tj. 7,5 % celkového objemu prostředků EU alokovaného pro Českou republiku v letech 2007 – 2013.
 
„Podle návrhu současných operačních programů města nemohou řešit svůj rozvoj komplexně, budou opět muset podávat stovky projektů na různé úřady. To rozhodně nelze považovat za ucelenou politiku zaměřenou na rozvoj měst, je to také v rozporu s tím, co požaduje Evropská komise“ řekl Zbyněk Stanjura, primátor Opavy a předseda Komory statutárních měst Svazu a dodal, že tento nekoncepční přístup vyvolává obavy, že velká města nebudou mít dostatek prostředků.
 
Primátoři se proto usnesli, že budou po české vládě požadovat stanovení pevně daného objemu prostředků, který by měl jít na jejich rozvoj. Ten se rovná zhruba 7,5 % celkového objemu prostředků vyčleněného pro roky 2007 – 2013. Dále primátoři požadovali, aby byla urbánní dimenze součástí Integrovaného operačního programu s návazností na ostatní operační programy.
 
Mezi jiným také zaznělo, že je potřeba, aby součástí řešení navrhovaných v Integrovaném operačním programu bylo využití nástroje Evropské investiční banky a Evropské banky pro regionální rozvoj JESSICA. Ten zavádí podporu ve formě dotace na přípravu projektů a podporované půjčky s nízkými úroky.
 
Primátoři si uvědomují, že evropské prostředky musejí být cílené a v souladu s jejich vlastními strategickými dokumenty, a proto postupně připravují tzv. integrované plány měst. V nich si určí, co chtějí během dalších 8 let z evropských peněz řešit a jak jsou tyto požadavky finančně náročné.

Komora statutárních měst je orgánem Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR) sdružujícím statutární města České republiky. Jejím předsedou je primátor Opavy Ing. Zbyněk Stanjura, který je z titulu této funkce taktéž jedním ze tří místopředsedů SMO ČR. Komora se schází 2 – 4 x ročně vždy v některém ze statutárních měst a projednává aktuální problémy, která města mají s nově přijímanou legislativou, rozvojem měst apod.
 
Eva Maurová
maurova@smocr.cz
 
Tisková zpráva města Brna