01.11.2022

Přihlaste se na online webináře ke 2. výzvě programu Interreg Europe

Dne 15. března 2023 bude vyhlášena 2. výzva evropského programu Interreg Europe, do které můžete opětovně předkládat své projektové záměry. Bližší informace k výzvě samotné a jednotlivým tematickým oblastem získáte na online webinářích, které Ministerstvo pro místní rozvoj za účelem podpory potenciálních žadatelů pořádá již v průběhu listopadu t.r. Webináře vám rovněž umožní networking s partnery napříč EU či prezentaci vlastních projektových záměrů.

 

Můžete vybírat z těchto webinářů:

 

Inovativní a inteligentní řešení (15. listopadu, 10:00 – 12:00)

Pro zájemce o oblast výzkumu a vývoje, inovace, konkurenceschopnosti malých a středních podniků, digitalizace a dalších chytrých řešení. Registrace viz Thematic networking event smarter europe | www.interregeurope.eu

Sociální problematika (17. listopadu, 10:00-12:00)

Pro zájemce o oblast vzdělávání, sociální inkluze, zdravotní péče, kultura a turistický ruch. Registrace viz Thematic networking event More social europe | www.interregeurope.eu

Zelená řešení (29. listopadu, 10:00-12:00)

Pro zájemce o oblast energetiky, klimatických změn, vodohospodářství, oběhové hospodářství, životní prostředí a biodiverzita. Registrace viz Thematic networking event Greener Europe | www.interregeurope.eu

Lepší regionální správa, dostupnost a Evropa blíže občanům (1. prosince, (10:00-12:00)

Pro zájemce o oblast udržitelné mobility, regionální a městská správa a strategické plánování. Registrace viz Thematic networking event Connected citizens governance | www.interregeurope.eu

 

Projektové záměry v rámci 2. výzvy můžete předkládat až do 9. června 2023.

V rámci programu Interreg Europe můžete realizovat aktivity zaměřené na posilování institucionální kapacity a výměnu dobrých praxí mezi subjekty zapojených do realizace regionální politiky. Jde o tzv. „měkké“ projekty zaměřené na posilování kapacit, výměnu zkušeností, přenos dobrých praxí a inovativních řešení, kterých se musí účastnit partneři alespoň ze 3 států. Více o programu Interreg Europe viz Interreg Europe (2021-2027) | dotaceeu.cz

Mgr. Šárka Řechková, Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů SMO ČR