11.07.2006

Nařízení ke strukturálním fondům schválena, teď už je práce jen na nás

Evropský parlament schválil dne 4. července 2006 legislativní balíček ke strukturálním fondům EU pro roky 2007 – 2013. Od 1. ledna 2007 tak členské státy mohou začít vyžívat prostředky fondů v celkovém objemu 308 miliard Euro. 

Evropský parlament schválil dne 4. července 2006 legislativní balíček ke strukturálním fondům EU pro roky 2007 – 2013. Od 1. ledna 2007 tak členské státy mohou začít vyžívat prostředky fondů v celkovém objemu 308 miliard Euro. 

Jak řekl předseda Svazu Oldřich Vlasák, „Evropský parlament tak otevřel cestu k dokončení programových dokumentů České republiky pro čerpání prostředků EU v tomto období. Obce a města si od něj slibují urychlení svého rozvoje a větší objem prostředků na projekty.“ Předseda Svazu však také upozornil, že práce zdaleka ještě nekončí a přesouvá se na členské státy. „Na vládě České republiky a jejích ministerstvech nyní leží odpovědnost za zjednodušení administrativy a implementace evropských fondů a stanovení podmínek odrážejících potřeby místních samospráv v ČR. Svaz usilovně pracuje na tom, aby se tak stalo a vede nespočet jednání k přípravám operačních programů a regionálních operačních programů.“
 
Důležitým prvkem v nařízeních oproti současnému programovacímu období je důraz na princip partnerství praktikovaný nejen formálně. Evropská unie tak uznala potřebu všech úrovní vládnutí podílet se na přípravě programových dokumentů. Druhou důležitou oblastí je zdůraznění role měst jako center regionů a jejich tahounů. Co se týká technických otázek realizace projektů, pak nevratné DPH zůstává způsobilým výdajem projektů. Zejména obcím a krajům se tak uleví a projekty se nebudou neúměrně prodražovat. A v neposlední řadě Svaz vítá to, že způsobilost podpory bydlení zůstává alespoň v rovině sociálního bydlení tam, kde se projekty zaměří na úsporu energií a ochranu životního prostředí.
 
Trocha historie
V rámci Britského předsednictví EU v prosinci 2005 se podařilo dosáhnout dohody o výši rozpočtu EU pro roky 2007 – 2013. Vlády se shodly, že výdaje nepřesáhnou částku rovnající se 1,045 % hrubého domácího příjmu EU.
 
Schválením nařízení Evropským parlamentem v červenci skončilo dlouhé období příprav návrhů k využití Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti v letech 2007 - 2013. Ještě před rozhodnutím Evropského parlamentu se k balíčku musela vyjádřit Rada EU, která v červnu letošního roku dosáhla shody a vyjádřila se pozitivně. Evropský parlament byl posledním, kdo mohl otevřít cestu k efektivní realizaci programů podpory od roku 2007.
 
 
 
Tisková zpráva Evropského parlamentu (v anglickém jazyce)
Finanční perspektiva 2007 - 2013, jak byla schválena v prösinci 2005 (v anglickém jazyce)
 
Eva Maurová