20.03.2009

Zkušenosti obcí s operačními programy

V rámci zjišťování zkušeností s administrací operačních programů jsme oslovili všechny členské obce SMO ČR se žádostí o vyplnění dotazníků týkajících se této problematiky. Tento dokument představuje stručné zhodnocení výstupů z vyplněných dotazníků a přináší zkušenosti s nejčastěji uváděnými operačními programy. Získané údaje budou sloužit jako podklad pro možná zlepšení situace u těch programů, s jejichž administrací se objevily problémy.

V rámci zjišťování zkušeností s administrací operačních programů jsme oslovili všechny členské obce SMO ČR se žádostí o vyplnění dotazníků týkajících se této problematiky. Tento dokument představuje stručné zhodnocení výstupů z vyplněných dotazníků a přináší zkušenosti s nejčastěji uváděnými operačními programy. Získané údaje budou sloužit jako podklad pro možná zlepšení situace u těch programů, s jejichž administrací se objevily problémy.