27.03.2020

Chystá se rozvolnění pravidel evropských fondů

Chorvatské předsednictví Rady EU svolalo na 27. března 2020 videokonferenci ministrů členských států, do jejichž kompetence patří politika soudržnosti. Ministři řešili konkrétní kroky, jak může tato politika přispět ke zvládnutí aktuální pandemie. Mezi diskutovaná opatření patřila například pomoc podnikatelům nebo rozšíření využití prostředků na další potřebné oblasti. Za ČR se jednání zúčastnila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

"Rozvolnění pravidel evropských fondů považuji za správný krok, po něm by ale měly následovat další," říká ministryně Dostálová

„Současná pandemie bude mít pravděpodobně dalekosáhlé ekonomické důsledky, a to ve všech členských státech EU. S jejich řešením mohou pomoci i prostředky z fondů EU. Evropská komise přišla s návrhem, který na nastalou situaci reaguje, což je dobře. Navrhované změny rozhodně podporujeme. Všechny státy žádají o flexibilnější přístup, přičemž nejde o žádné peníze navíc. Pokud máme používat peníze, které jsou již pro členské státy určeny, musíme mít volné ruce pro to, jak je co nejlépe použít, a nesmíme je mít svázané omezujícími předpisy. Upozornila jsem rovněž na nejohroženější sektory podnikání, cestovní ruch a dopravu, na které bude mít krize největší dopad a budou tak potřebovat výraznou pomoc. Současnou situaci musíme řešit i v kontextu přípravy nového programového období 2021–2027, které se tímto ještě více opozdí,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a dodala: „V ČR se již s pomocí národních prostředků povedlo rozjet a dokonce i vyčerpat program pro podnikatele Úvěr COVID, který jim má pomoci překlenout toto těžké období. V těchto dnech se připravuje jeho pokračování ze zdrojů fondů EU.“

Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus (Corona Response Investment Initiative – CRII) byla Evropskou komisí představena 13. března jako součást reakce na aktuální zdravotní situaci. První navrhované opatření má mobilizovat hotovostní rezervy z evropských fondů. Mimo jiné plánuje umožnit státům, aby v roce 2020 nevracely nevyužité prostředky na předfinancování. V ČR se jedná o více než 300 mil. EUR, které by bylo možné využít na potřebné aktivity. S cílem zvýšit dostupnost prostředků navíc Evropská komise vyplatí roční předběžné platby pro rok 2020 již v příštích týdnech.

Dále Evropská komise navrhuje rozšířit podporované oblasti o oblasti, které mají přímý vliv na zvládnutí současné situace a jejích následků, a umožnit primárně směřovat prostředky na nové projekty reagující na krizi v oblasti veřejného zdraví a na investice do posílení zdravotnických kapacit. Návrh opatření CRII dále počítá například s uznatelností nákladů na zdravotní péči, rozšířením podpory malých a středních podniků o provozní náklady, či umožněním změn v operačních programech bez nutnosti schválení ze strany Evropské komise.

Převzato z www.mmr.cz

Vilém Frček

Vedoucí tiskového oddělení
Email: vilem.frcek@mmr.cz