28.05.2024

Připojte se ke Kohezní alianci a podpořte zachování politiky soudržnosti pro obce, města a regiony i po r. 2028!

Evropská unie bude v následujících letech rozhodovat o podobě investic a svého rozvoje po r. 2028. Aktuálně probíhající debaty bohužel ukazují, že kohezní politika, tak jak ji známe dnes, je v ohrožení. 

Proto se obracíme na Vás, vážené starostky a vážení starostové, neboť můžete pomoci, aby politika soudržnosti jako klíčová politika pro rozvoj regionů, vyrovnávání rozdílů mezi nimi a posilování jejich konkurenceschopnosti, byla zachována i po r. 2027.  Připojte se k obnovené Kohezní alianci a podpořte pokračování politiky soudržnosti jako nejdůležitějšího nástroje EU pro investice a rozvoj na místní úrovni.

Kohezní aliance, která vzešla z iniciativy Evropského výboru regionů a asociací zastupujících místní a regionální samosprávy na evropské úrovni, představuje spojenectví těch, kdo věří, že politika soudržnosti EU má být stále klíčovým pilířem evropské integrace. 

Cílem Kohezní aliance je zajistit, aby politika soudržnosti:

  • Byla nejdůležitější investiční politikou EU,
  • Zůstala viditelným a účinným nástrojem pro místní a regionální rozvoj,
  • Podporovala dlouhodobý rozvoj na základě principů sdíleného řízení, partnerství a víceúrovňové správy,
  • Řešila místní potřeby a územní rozmanitost Unie,
  • Posilovala územní spolupráci a podporovala solidaritu a integraci.

K alianci se mohou připojit obce, města, kraje, sdružení obcí, asociace, sociální partneři instituce, další organizace i jednotlivci. 

Svaz měst a obcí ČR se stal signatářem Kohezní aliance schválením Předsednictva Svazu v květnu t.r. a nyní vyzýváme také vás, představitele měst a obcí, abyste učinili totéž. Společně můžeme posílit hlas samospráv v Evropě a zajistit, aby politika soudržnosti skutečně sloužila ve prospěch rozvoje a kvality života našich měst a obcí. 

Připojte se ke Kohezní alianci na webových stránkách: https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/cohesion-alliance.aspx 

 

Gabriela Hůlková

Sekce regionálního rozvoje, zahraničních vztahů a projektů