22.06.2010

Z programu Zelená úsporám bude možné čerpat dotace i na veřejné budovy

Program Zelená úsporám, který dosud poskytoval peníze na zateplení a využití obnovitelných zdrojů energie pouze pro rodinné a bytové domy, rozšiřuje svoji působnost. Nově z něho lze čerpat dotace i na zateplení veřejných budov, jako jsou školy, školky, nemocnice, domovy důchodců a další. Svaz dlouhodobě usiloval o to, aby z tohoto dotačního titulu bylo možné podpořit i úsporná opatření v budovách sloužících veřejným účelům. Důvodem je zejména to, že energetický provoz těchto staveb je jednou z nejvíce zatěžujících položek rozpočtů měst a obcí.

Program Zelená úsporám, který dosud poskytoval peníze na zateplení a využití obnovitelných zdrojů energie pouze pro rodinné a bytové domy, rozšiřuje svoji působnost. Nově z něho lze čerpat dotace i na zateplení veřejných budov, jako jsou školy, školky, nemocnice, domovy důchodců a další. Svaz dlouhodobě usiloval o to, aby z tohoto dotačního titulu bylo možné podpořit i úsporná opatření v budovách sloužících veřejným účelům. Důvodem je zejména to, že energetický provoz těchto staveb je jednou z nejvíce zatěžujících položek rozpočtů měst a obcí.

Pro veřejný sektor jsou v tuto chvíli připraveny 4 miliardy korun a žádosti je možné podávat od 19. července do 31. srpna 2010. Příjem žádostí o podporu však bude ukončen před 31. srpnem 2010, pokud bude u písemně došlých žádostí dosaženo objemu požadované dotace ve výši 6 miliard korun.

Podrobné informace o tom, kdo může žádost podat, výběrová hodnotící kritéria a formuláře potřebné pro vyplnění žádosti budou k dispozici na http://zelenausporam.cz/.

Zájemci o dotace směřující k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie mohou využít informační a poradenský servis poskytovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a Státním fondem životního prostředí ČR. Kromě informací na webu je rovněž možné využít Zelenou linku 800 260 500, pobočky SFŽP ve všech krajích a poradenské centrum ministerstva ve Vršovicích. Podmínky pro dotace určené rodinným a bytovým domům zůstávají beze změny.