14.12.2022

Řešíte zlepšení poskytování veřejných služeb prostřednictvím sítě 5G? Využijte financování z evropského programu "Nástroje pro propojení Evropy digitální technologií"

Evropská komise vyhlásila druhou sadu výzev k předkládání návrhů v rámci programu „Nástroje pro propojení Evropy digitální technologií“. Cílem programu je podpora projektů pro bezpečné, rychlé a vysokokapacitní sítě či páteřní infrastruktury, posílení sítí, jež spojují venkovské či odlehlé oblasti, nebo digitalizace dopravní a energetické sítě. Obce mohou využít příležitosti předkládat své projektové záměry v rámci výzvy „5G pro chytré komunity“ do 23. února 2023.

V rámci této výzvy jsou podporovány projekty, které využívají nové možnosti sítě 5G za účelem poskytování nových, efektivnějších a odolnějších veřejných služeb, služeb obecného zájmu, nebo služeb obecného hospodářského zájmu. Výzvy jsou určené pro obce, školy, nemocnice a jiné orgány veřejné správy. Na projekty v této výzvě je vyčleněno celkem 50 milionů EUR.

Bližší informace k výzvě „5G pro chytré obce“ (5G for Smart Communities) viz Tender 5G for Smart Communities

Stránky programu „5G pro chytré obce“:5G for Smart Communities

Informační webinář k vyhlášené výzvě: Seminar

Mgr. Šárka Řechková, Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů Svazu

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.