06.01.2020

Pozor na dřívější ukončení žádostí

Z důvodu přeplnění alokace průběžné výzvy dochází k dřívějšímu ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ ze dne 13. 3. 2020, 14.00 na 31. 1. 2020, 14.00.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), oznamuje dřívější ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě