27.04.2020

Informace pro příjemce OPZ k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době nouzového stavu v ČR II.

Řídicí orgán OPZ informuje příjemce o tom, že Evropská komise udělila dne 24. 4. 2020 souhlas s možností realizovat vzdělávací akce v elektronické formě také v případě projektů s jednotkovými náklady zaměřených na další profesní vzdělávání.

Výjimka D2 (Výjimka umožňující realizaci vzdělávacích akcí také v elektronické formě) obsažená v dokumentu Realizace aktivit a způsobilost výdajů OPZ v době nouzového stavu v ČR je tak od 24. 4. 2020 do 31. 5. 2020 účinná.

Platí také, že nelze kombinovat prostředky z OPZ s prostředky Cíleného programu podpory zaměstnanosti – tzv. Antivirus, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 353/2020. Pokud příjemce, jeho partner či další zapojený subjekt využije program Antivirus na refundaci mzdových nákladů osoby z cílové skupiny projektu nebo interního lektora zajišťujícího aktivitu Interní lektor, pak nemůže současně za tuto osobu v jednom kalendářním měsíci po dobu platnosti programu Antivirus nárokovat výdaje z OPZ v období počínajícím 12. 3. 2020 (za březen 2020 pouze za část měsíce od 12. 3. 2020), protože by daná situace byla považovaná za dvojí financování. To znamená, že v jednom kalendářním měsíci není možné na stejné zaměstnance kombinovat podporu z OPZ a z programu Antivirus. Důvodem pro toto opatření je, že z programu Antivirus je možné žádat o refundaci mzdových nákladů vzniklých nejdříve 12. 3. 2020.