08.02.2007

Petr Nečas: Čerpání finančních prostředků z ESF se podstatně zlepšilo

Ministr práce a sociálních věcí prezentoval výsledky tento týden, z Evropského sociálního fondu se ve všech třech programech v roce 2006 podařilo finance vyčerpat. I pravidlo n+2 bude dle ministerstva dodrženo.

Ministr práce a sociálních věcí prezentoval výsledky tento týden, z Evropského sociálního fondu se ve všech třech programech v roce 2006 podařilo finance vyčerpat. I pravidlo n+2 bude dle ministerstva dodrženo.
Za dva roky tak bylo z programů ESF podpořeno více než 2600 projektů. Do budoucna ministr Nečas slíbil především zjednodušení implementační struktury: „Celá řada problémů při čerpání prostředků byla způsobena i námi samými a na to budeme dbát při restrukturalizaci ministerstva.“
 
Záznam tiskové konference na internetových stránkách MPSV.
Prezentace MPSV k čerpání finančních prostředků z ESF.

Ing. Pavla Kulhavá
smocr@smocr.cz