14.01.2020

Veřejná konzultace k hodnocení Evropského sociálního fondu

Máte zkušenost s realizací projektu v rámci Evropského sociálního fondu? Podělte se o ni!

Na základě i Vašeho názoru či zkušenosti tak může Evropská komise zhodnotit, čeho bylo v období 2014–2018 díky evropským penězům dosaženo.

A může to být i Váš názor, který Evropské komisi pomůže podporu v těchto oblastech vylepšit tak, aby účinněji a přesněji sloužila svému účelu.

Evropská komise v současné době realizuje veřejnou konzultaci na téma hodnocení podpory hrazené z Evropského sociálního fondu. V této veřejné konzultaci může kdokoliv z odborné i široké veřejnosti vyjádřit svůj názor na aktivity, které Evropská unie od roku 2014 vyvíjela na podporu oblastí jako je udržitelná a kvalitní zaměstnanost, vzdělávání a odborná příprava apod.

Až do 24. února 2020 probíhá Hodnocení podpory vzdělávání a odborné přípravy z Evropského sociálního fondu. Neváhejte se proto zúčastnit této konzultace.

Dotazník je dostupný zde

Konzultace se mohou zúčastnit všichni občané i všechny organizace ze všech členských zemí EU.

 

Komise uvítá zejména příspěvky od těchto subjektů:

  • Občané (bez ohledu na to, zda dostávají/dostávali podporu z Evropského sociálního fondu na vzdělávání a odbornou přípravu, či nikoli)
  • Organizace zabývající se poskytováním podpory z ESF, jako jsou řídící orgány, zprostředkující subjekty, realizátoři projektů, členové monitorujících výborů, ministerstva školství a práce, poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy
  • Jakákoli organizace nebo jednotlivec s odbornou znalostí tématu vzdělávání, odborné přípravy, rozvoje profesních dovedností či celoživotního učení

 

Pro vyplnění dotazníku je nejprve je potřeba vytvořit si účet EU Login  (na výše zmíněné stránce vpravo „EU login – Create new account“, případně na https://webgate.ec.europa.eu/cas)

 

(registrační stránku EU login stejně jako následně daný dotazník je možné si přepnout do češtiny)

 

V případě problémů s registrací do účtu EU Login neváhejte kontaktovat Mgr. Pavlínu Toporskou, toporska@smocr.cz.