03.08.2006

Evropští poslanci bojují za města a jejich potřeby v novém programovacím období 2007 – 2013

Evropští poslanci v rámci mezirezortní pracovní skupiny Urban-Logement při Evropském parlamentu zaslali v červenci oficiální dopis ministrům pro místní rozvoj členských států EU se žádostí o úplné zahrnutí urbánní dimenze do připravovaných operačních programů pro období 2007 – 2013.

Evropští poslanci v rámci mezirezortní pracovní skupiny Urban-Logement při Evropském parlamentu zaslali v červenci oficiální dopis ministrům pro místní rozvoj členských států EU se žádostí o úplné zahrnutí urbánní dimenze do připravovaných operačních programů pro období 2007 – 2013.

Zároveň v dopise upozorňují, že se jako členové pracovní skupiny budou aktivně zabývat jednotlivými operačními programy a apelují proto na ministry, aby se do jejich přípravy osobně zapojili tak, aby se města mohla stát více produktivními. Podstatou této aktivity je více upozornit na potřeby měst vzhledem k jejich roli tahounů růstu v regionech a dosáhnout zohlednění jejich potřeb v programech pro období 2007 – 2013.
 
Mezirezortní pracovní skupina Urban-Logement byla vytvořena v roce 2005. Jejími členy je 68 evropských poslanců ze všech politických stran a dalších 59 partnerských organizací. Tato skupina připravila řadu připomínek a změn k návrhům nařízení pro čerpání strukturálních fondů v letech 2007 – 2013. Cílem práce pracovní skupiny je lobování a spojování partnerů s podobnými cíli. Hlavními cíli jsou lepší legislativa pro města a pomoc a tlak na evropské a národní úředníky, aby realizovali efektivnější aktivity ve prospěch měst.
Eva Maurová
Dopis na ministry pro místní rozvoj
- v anglickém jazyce
- v německém jazyce
- ve francouzském jazyce