31.05.2007

Co může EU udělat pro vaše město?

Evropská komise zveřejnila na svých stránkách nového průvodce, který ozřejmuje, jakým způsobem může realizace EU politik napomoci rozvoji evropských měst a obcí. Průvodce je zatím k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině.

Evropská komise zveřejnila na svých stránkách nového průvodce, který ozřejmuje, jakým způsobem může realizace EU politik napomoci rozvoji evropských měst a obcí. Průvodce je zatím k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině.

Je rozdělen do dvou částí. V první z nich prezentuje politiku soudržnosti na období 2007-2013 a její tři finanční nástroje – Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond a Kohezní fond. Ve druhé části popisuje městskou dimenzi různých evropských politik, které jsou spravovány jednotlivými generálními ředitelstvími Evropské komise – zaměstnanost, sociální záležitosti, životní prostředí, výzkum a vývoj, energetika a doprava, podnikání a průmysl, zdraví a ochrana spotřebitele atd.
 
Více informací:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/704&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
 
Průvodce naleznete na webových stránkách Evropské komise
 

ZDROJ:
CEBRE - Czech Business Representation to the EU Bastion Tower, level 20 5, Place du Champ de Mars 1050 Bruxelles
tel: +32 2 550 35 47 / 49
fax: + 32 2 550 35 48
e-mail:
cebre.europe@mail.be
www.cebre.cz