28.05.2020

Výzva European Green Deal Call v přípravě!

Dovolujeme si Vás informovat, že Evropská komise připravuje v rámci programu Horizont 2020 mimořádnou výzvu k podávání projektů The European Green Deal Call s předpokládaným vyhlášením v polovině září 2020 a uzávěrkou koncem ledna 2021.

Jak zajisté dobře víte, boj proti změnám klimatu a snaha o energeticky neutrální Evropu do roku 2050 je jedním z hlavích priorit Evropské komise. Na podporu těchto záměrů plánuje EK vypsat speciální výzvu k předkládání návrhů v rámci stávajícícího programu Horizont 2020.

V současné chvíli je proto možné k navrženým tématům, která zahrnují celkem 11 oblastí (energetiky se alespoň částečně týkají oblasti 1.2 – položka Smart Cities, 2 – Affordable, clean and secure energy a 4 – Energy and resource efficiency in cities) byla vyhlášena veřejná konzultace s uzávěrkou 3. 6. 2020:

Více informací naleznete na: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en

V případě zájmu o zapojení do konzultace najdete po otevření odkazu ve sloupci vlevo položku How can I get involved, kde zvolíte oblast výzvy, ke které se chcete vyjádřit.

Dovolujeme si upozornit, že uvedená témata, jsou v současné chvíli pouze návrhem, který není definitivní a mohou být změněny, případně zrušeny.

Další výzkumné a inovační iniciativy budou financovány v rámci příštího výzkumného a inovačního programu EU - Horizon Europe.