30.04.2020

Výzva LIFE 2020 je stále otevřena

Již v předchozích týdnech jsme Vás informovali o možnosti přihlásit se do programu LIFE 2020. Tato Výzva je určena také pro česká města a obce. V současné chvíli jsou otevřeny výzvy v podprogramech Životní prostředí a Klima.

Výzva je určena pro české žadatele v roli koordinujících příjemců a dále pro partnery projektů, kteří předpokládají předložení projektové žádosti do evropské výzvy programu LIFE v průběhu roku 2020.

Více na: https://www.smocr.cz/cs/cinnost/dotace/a/narodni-vyzva-programu-life-2020

Nyní si Vám dovolujeme oznámit, že Ministerstvo životního prostředí i nadále nabízí možnost konzultovat projektové záměry, podmínky výzev a přípravu žádosti prostřednictvím e-mailu a telefonu, příp. dalších nástrojů. Nově nabízí také možnost konzultace přes konferenční videohovor.

Kromě toho jsou pro Vás na webové stránce program-life.cz připraveny komentované prezentace. Jejich obsahem jsou podrobné podmínky národní výzvy, vč. přípravy konceptu a hlediska hodnocení a na finanční hlediska projektů. Prezentace věnovaná konceptu a hodnoticím kritériím má zatím zpracovanou 1. část, během krátké doby bude doplněna ještě o 2. část, která je zaměřena speciálně na klíčové kritérium "evropsky přidaná hodnota".  

Dále si Vás dovolujeme informovat, že Evropská komise organizuje 30. dubna dopoledne virtuální Informační den. Od tohoto data do 15. května potom bude otevřen pro zájemce virtuální prostor pro Networking, do kterého se můžete přihlásit a můžete zde najít potenciální partnery projektu nebo požádat o radu pracovníky EASME nebo národní kontaktní místa (1:1 meeting video calls). 

Využijte této možnosti. Zaregistrujete se zde: https://eu-life-2020.b2match.io/ a potvrdíte, o které akce máte zájem. 

Networking

Pokud mate zájem o schůzky, tak si při registraci vytvoříte profil a budete moci hledat partnery podle zadání a domlouvat si dvoustranná jednání

Na stránce https://eu-life-2020.b2match.io/page-1701 - je vysvětleno, jak budou probíhat schůzky 1:1.