31.03.2020

Národní výzva programu LIFE 2020

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo výzvu k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE 2020. Do programu se mohou zapojit také české města a obce. V současné chvíli jsou otevřeny výzvy v podprogramech Životní prostředí a Klima.

Výzva je určena pro české žadatele v roli koordinujících příjemců a dále pro partnery projektů, kteří předpokládají předložení projektové žádosti do evropské vývy programu LIFE v průběhu roku 2020.

Výše podpory udělené v rámci výzvy na přípravu projektové dokumentace činí 200 000 Kč – 240 000 Kč na jeden projekt dle příslušného podprogramu. Obecná nejvyšší míra podpory na spolufinancování projektu činí maximálně 20 % z konečných celkových způsobilých výdajů projektu a zároveň ne více než 12 mil. Kč na jeden projekt. Dále pro partnery projektů je možná výše podpory maximálně 20% z celkových způsobilých výdajů partnera a zároveň ne více než 1 mil. Kč na jeden projekt.

I. Podprogram Životní prostředí

Národní výzva pro rok 2020 je jednokolová. Žadatel předkládá spolu s žádostí o podporu koncept projektového návrhu. Žádost s epředkládá Odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP. Žádosto podporu spolu s konceptem projektového návrhu podepsaná statutárním zástupcem žadatele, případně jeho pověřeným zástupcem, usí být podána nejpozději do 25. května 2020 (včetně), jedním z uvedených způsobů.

II. Podprogram Klima

Národní výzva pro rok 2020 je dvoukolová. V prvním kole má žadatel možnost předložit koncept projektového návrh. Toto kolo je nepovinné, je ovšem možné získat za účast v něm bonifikaci. Druhé kolo představuje předložení žádosti o podporu spolu se zpracovaným projektovým návrhem a shoduje se s termínem pro ukončení této výzvy. Žádosti lze předkládat do 10. srpna 2020 (včetně); nepovinné předložení konceptu projektového návrhu má uzávěrku 28. května 2020.

Z důvodu současné pandemické situace byly prezenční semináře zrušeny, materiály vč. komentáře si lze stáhnout z webových stránek programu.

Na adrese https://www.mzp.cz/cz/vyzva_life_2020 najdete ke stažení soubory s aktualizovaným zněním národní výzvy a aktualizovaným harmonogramem. 

Kontaktní email pro Vaše otázky: life@mzp.cz, tel. 267122 196, 731 690 215, 604 839 626