19.09.2007

Evropská komise vyhlašuje výzvu pro projekty sítí URBACT II

DG REGIO/URBACT II oznámil datum zahájení programu URBACT II. Prioritami letošní výzvy budou 1/ města jako motory růstu (projekty na podporu podnikání, inovace, znalostní ekonomiky, zaměstnanosti a lidského kapitálu) a 2/ atraktivní a soudržná města (projekty na podporu zanedbaných oblastí, rizikových oblastí, sociální integraci, projekty ochrany životního prostředí, strategie řízení města),

DG REGIO/URBACT II oznámil datum zahájení programu URBACT II. Prioritami letošní výzvy budou 1/ města jako motory růstu (projekty na podporu podnikání, inovace, znalostní ekonomiky, zaměstnanosti a lidského kapitálu) a 2/ atraktivní a soudržná města (projekty na podporu zanedbaných oblastí, rizikových oblastí, sociální integraci, projekty ochrany životního prostředí, strategie řízení města),
Jde o projekty partnerů v sítích, EUROCITIES proto nabízí pomoc při hledání vhodných partnerů. Za tímto účelem je nutné vyplnit formulář EUROCITIES. Zároveň poskytuje eventuálním zájemcům přehled těch měst, která již projevila zájem se do programu URBACT II zapojit, včetně kontaktů.
 
Více podrobností v přiloženém formuláři.
Další informace: http://urbact.eu/towards-urbact-2.html
Termín vyhlášení výzvy: 3. října 2007
Eva Srnová