07.02.2023

Infoden pro žadatele a zájemce o účast ve 2. výzvě INTERREG EUROPE a Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027

V březnu dojde k vyhlášení již druhé výzvy pro předkládání projektů u programů INTERREG EUROPE a Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027. MMR připravilo společný Infoden pro žadatele a zájemce o 2. výzvu těchto programů. Pro účastníky Infodne je na 3. března 2023 připraven zasedací prostor Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj v Pařížské 4 na Praze 1.

Společný Infoden pro žadatele a zájemce o 2. výzvu programů INTERREG EUROPE a/anebo Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 se uskuteční v pátek 3. března 2023 v prostorách Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj v Pařížské 4 na Praze 1.

Více informací, program a registrace jsou dostupné na národních dotačních stránkách zde.

Mgr. Monika Štěpánová, Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů SMO ČR